.
.

Akşam Namazı Nasıl Kılınır? Akşam Ezanı Neden Hızlıca Okunur?

.
.

“Akşam Ezanı”, diğer tüm ezanlardan farklı bir yapıya sahiptir ve bu nedenle kulağa farklı gelir. Akşam namazını kılmak niyetindeyseniz, diğer namazlardan farklı bir detayla karşılaşırsınız. Diğerlerinden farklı olarak, akşam namazının farzı öncelikli olarak kılınır; bu, sünnetten önce farzı kılınan tek namazdır.

Akşam namazı toplamda 5 rekâttır; bunun 3 rekâtı farz, 2 rekâtı ise sünnettir. İlk olarak 3 rekât farz kılınır, ardından isteğe bağlı olarak 2 rekât sünnet kılınabilir. Akşam ezanı okunduktan ve güneş kaybolma evresine geçtikten sonra, akşam namazı için uygun zamanlar başlar. Bu namaz, yatsı namazına kadar olan süre zarfında kılınabilir, ancak geciktirmeden eda etmek daha iyidir.

Akşam Namazı Nasıl Kılınır? Akşam Ezanı Neden Hızlıca Okunur?

Ayrıca, mendup davranışlar arasında, akşam namazının farzından sonra 2 veya 6 rekât namaz kılmak bulunur. “Mendup” olarak tanımlanan davranışlar, İslam’a uygun olan, yapıldığında sevap kazandıran ancak yapmayanlara günah yazılmayan davranışların tamamını kapsar. Akşam namazının ardından kılınabilecek bu 2 veya 6 rekâtlık namaza “evvabin namazı” denir. Yani, mendup olan bu evvabin namazını, salih amelleriniz için kılabilirsiniz.

 • Peygamber efendimiz(SAV) tarafından söylenen ve Ebu Hüreyre rivayetlerinde olan şu hadis ‘’Eğer ki akşam namazını eda ettikten sonra 6 rekat namaz kılarsanız bunun mükafatı on iki yıllık ibadet sevabıdır’’ aslında mendup olan evvabin namazının önemini açıklıyor.
 • Ayrıca sahih kaynaklardan Buhari, peygamber efendimiz(SAV)’in evvabin namazını 6 rekat yerine 2 rekat kıldığını rivayet etmektedir.

Akşam Namazı Bittikten Sonra Hangi Dua ve Zikirler Okunur?

Akşam namazının farzını kıldıktan sonra 2 rekât sünnetini kılmak, elbette ki faziletlidir. Peygamber Efendimiz’in (SAV), cemaat ile kıldığı farzın ardından evine gelip 2 rekât sünneti kıldığı bilinmektedir. Ayrıca, Ümmü Seleme’nin rivayetlerinde, Peygamberimizin 2 rekât akşam namazı sünnetini kıldıktan hemen sonra ettiği dua da aktarılmıştır.

Peygamber efendimiz(SAV)’in akşam namazından sonra okuduğu dua

“Yâ mukallibe’î-kulûbi ve’1-ebsâri sebbit kulûbenâ alâ dînike.”

Duanın Türkçe Anlamı

Sen ki kalbi de gözü de istediğin yere çevirensin. Ey Allah’ım kalplerimizi senin hak dinine çevir ve orada tut.

.

Ayrıca, Peygamber Efendimiz (SAV), akşam namazı kılanlara çeşitli öğütlerde de bulunurdu. Ümâre İbni Şebib’in rivayetiyle, akşam namazı esnasında 10 kez şu duanın okunmasını emretmiştir: “Lâ ilahe illâllâhu vahdehû lâ şerike lehû. Lehu ‘I-mülkü ve lehu ‘l-ham-dü yuhyî ve yumîtü ve hüve alâ külli şey’in kadîr.” Akşam namazı eda edilirken bu duayı okumanın faziletli olacağını belirtmiştir.

Akşam namazının faziletlerine bakıldığında, Peygamber Efendimiz (SAV) her zaman ashabına bunları göstermeye devam etmiştir. Ma’kıl İbni Yesar’ın rivayetinde de, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV) “Eğer ki sabahlıyorsanız ‘Eûzü billâhissemî’il-alîmi mineşşeytâni’r-racîm’ demeyi ihmal etmeyin. Dedikten hemen sonra da Haşr suresinin sonundan üç ayet okuyunuz.” buyurmuştur. Bu öğüdü uygulayanlara Allah’ın (CC) 70 bin melek görevlendireceğini ve akşam oluncaya kadar o kişi için 70 bin meleğin dua edeceğini bildirir. Aynı duayı akşam yapanlar da, sabaha kadar 70 bin meleğin koruması ve duası altında olacaklardır. Bu davranışı sürdürmenin faziletinin, ölenlerin şehit sayılması olabileceğini belirtmiştir.

Haşr Suresinin Son Üç Ayeti Arapça Latince Okunuşu

Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ huve, âlimul gaybi veş şehâdeti, huver rahmânur rahîm(rahîmu). Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ huve, el melikul kuddûsus selâmul mu’minul muheyminul azîzul cebbârul mutekebbir(mutekebbiru), subhânallâhi ammâ yuşrikûn(yuşrikûne). Huvallâhul hâlikul bâriul musavviru lehul esmâul husnâ, yusebbihu lehu mâ fîs semâvâti vel ard(ardı) ve huvel azîzul hakîm(hakîmu)

Haşr Suresinin Son Üç Ayeti Türkçe Anlamı

O ki rahman ve rahim olan Allah’ın ta kendisidir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur ve gördüğün ya da görmediğin, gaybı dahil tüm alemleri tek bilen O’dur. Allah mülkün tek sahibi olan, tüm noksanlardan, eksikliklerden ırak, herkese huzur aşılayan, mutlak güce ve kudrete sahip olandır. Gözeten ve kollayan, her türlü musibetten koruyan, gerektiğinde ıslah eden ve her istediğini yaptırtmaya gücü yeten O’dur. Büyüklüğü eşsiz ve benzersizdir. Onlar ki Allah’a ortak koşsalar da O onlardan olabildiğince uzaktadır. Bir şeyi yoktan var edebilecek, yarattığına şekil ihsan edebilecek olan yalnızca O’dur. En güzel isimler onundur. Göklere baktığında, yerlere baktığında gördüğün her şey ona hizmet eder. Gücün, kudretin ve hikmetin mutlak sahibi de yalnızca O’dur.

Akşam Ezanı Neden Kısadır ve Neden Çok Hızlı Okunur?

Akşam ezanı hızlı okunması ile, kısa sürmesiyle, hızlı kılınması tavsiye edilmesiyle ve farzı sünnetten önce kılınan tek namaz olmasıyla pek çok soru işaretini beraberinde getiriyor. Bu konuyla alakalı araştırmalar yapanlar ise çok sayıda farklı sonuca varabiliyor. Akşam namazının neden farklı olduğu ve akşam ezanının neden hızlı okunduğu ile ilgili şu görüşler mevcut.

 • Akşam vakti olması ve insanların dinlenmeye çekilecekleri, yemeğe oturacakları veya ev işlerini yapacakları süreçte meşguliyet yaratmamak.
 • Önce farz okunmasının nedeni ile ilgili günün başlangıcının akşam vakti olarak alınması öne sürülüyor. Gün yeni başlıyor düşüncesiyle önce farzı kılınmaktadır.
 • Dev güneşin gözden kaybolması, aydınlığını ve sıcaklığını bizden çekmesi aslında insan zihninde ölüme, kıyamete ve ahirete yönelik bir düşünce oluşturabilir. Bu nedenle akşam ezanı hızlıca okunur ki insanlar biran evvel dünyevi işlerinden sıyrılıp ebedi hayatları için ibadetlerine başlayabilsin.
 • Ayrıca kıyametin akşam ezanından önce kopacağı bilinir. Bu yüzden hemen okunur ve ezan bitirilir ki bir an evvel ibadetimizi yapalım.

Akşam Namazı Nasıl Kılınır?

Akşam namazı kılmadan önce ilk olarak niyet edilir. Niyet esnasında ‘’Allah’ım yalnızca senin rızan için niyet ettim akşam namazımın farzını kılmaya’’ diyerek namaza başlayabilirsiniz. İlk olarak 3 rekat farz, ardından ise 2 rekat sünnet olmak üzere toplamda 5 rekat kılınması gerekir.

Akşam Namazı Farzı Nasıl Kılınır?

Akşam Namazı Farzının 1.Rekat

 • İftitah tekbiri için Allahuekber denir.
 • Sübhaneke
 • Euzu besmele
 • Fatiha
 • Kuran’da geçen bir zammı sure
 • Allahuekber denilerek rükû edilir.
 • Rüku sırasında 3 kez Sübhane Rabbiyel Azim denir.                  
 • Semi Allahü Limen Hamideh diyerek kıyama gidilir.
 • Kıyamda iken Rabbena Lekel Hamd denir.
 • Allahuekber diyerek secdeye gidilir.
 • Secdede 3 kez Sübhane Rabbiyel a’lâ denir.
 • Allahuekber dedikten sonra oturulur.
 • Tekrar Allahuekber dedikten sonra secdeye gidilir.
 • Son olarak 3 kez Sübhane Rabbiyel a’lâ denir.

Akşam Namazı Farzının 2.Rekat

 • Allahuekber dedikten sonra kıyama durulur.
 • Besmele
 • Fatiha
 • Kuran’da geçen zammı sure
 • Allahuekber deyip rüku edilir.
 • Üç kez Sübhane Rabbiyel Azim denir
 • Semi Allahü Limen Hamideh derken kıyama geçilir.
 • Kıyama kalktıktan sonra Rabbena Lekel Hamd denir
 • Allahuekber denildikten sonra secdeye yatılır
 • Secdede üç kez Sübhane Rabbiyel a’lâ denir.
 • Allahuekber diyerek oturulur
 • Tekrardan Allahuekber denir ve secdeye yatılır.
 • Üç kez Sübhane Rabbiyel a’lâ denir.
 • Allahuekber diyerek oturulur.
 • Oturulurken Ettehiyyatü okunur
 • Allahuekber dedikten sonra kıyama kalkılır.

Akşam Namazı Farzının 3.Rekat

 • Besmele
 • Fatiha
 • Allahuekber deyip rükuya durulur.
 • 3 defa Sübhane Rabbiyel Azim denir
 • Semi Allahü Limen Hamideh dendikten sonra kıyama durulur.
 • Kıyama kalkınca ise Rabbena Lekel Hamd denir
 • Allahuekber diyerek secdeye durulur.
 • Secdede iken 3 defa Sübhane Rabbiyel a’lâ denir.
 • Allahuekber dedikten sonra oturulur.
 • Tekrar Allahuekber denir ve sonrasında secdeye durulur.
 • 3 defa Sübhane Rabbiyel a’lâ denir.
 • Allahuekber denildikten sonra oturulur ve ardından
 • Ettehiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena okunur.
 • Sağ omza dönülerek esselamü aleyküm ve rahmetullah denir
 • Hemen ardından sol omza dönülerek esselamü aleyküm ve rahmetullah denir.

Akşam Namazının Sünneti Nasıl Kılınır?

Akşam Namazı Sünnetinin 1.Rekat

 • Niyet (Allah’ım senin rızan için niyet ettim akşam namazımın sünnetini kılmaya)
 • İftitah tekbiri almak için Allahuekber denir.
 • Sübhaneke
 • Euzu besmele
 • Fatiha
 • Kuran’dan seçilen bir zammı sure
 • Allahuekber denilerek rükû
 • Rükuda iken üç defa Sübhane Rabbiyel Azim denir.            
 • Semi Allahü Limen Hamideh denilerek kıyama durulur.
 • Kıyama kalkıldığında Rabbena Lekel Hamd denir.
 • Allahuekber denildikten hemen sonra secdeye gidilir.
 • Secdede üç kez Sübhane Rabbiyel a’lâ denir.
 • Allahuekber denildikten sonra oturulur.
 • Yeniden Allahuekber denilir ve bu kez secdeye gidilir.
 • Üç kez Sübhane Rabbiyel a’lâ denir.
 • Allahuekber denildikten sonra kıyama durulur.

Akşam Namazı Sünnetinin 2.Rekat

 • Besmele
 • Fatiha
 • Kuran’dan yer alan bir zammı sure
 • Allahuekber deyip rükuya durulur.
 • 3 defa Sübhane Rabbiyel Azim denir
 • Semi Allahü Limen Hamideh denir ve akabinde kıyama durulur.
 • Kıyama durulduğunda Rabbena Lekel Hamd denir
 • Allahuekber denilir ve sonra secdeye gidilir.
 • Secdeye yatıldığında üç kez Sübhane Rabbiyel a’lâ denir.
 • Allahuekber denilerek oturulur
 • Yeniden Allahuekber denilir ve bu kez secdeye yatılır.
 • Üç kez Sübhane Rabbiyel a’lâ denir.
 • Allahuekber denilerek geri oturulur ve ardından
 • Ettehiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena okunur.
 • Sağ omza dönük vaziyette  esselamü aleyküm ve rahmetullah denir
 • Sonra sol omza dönerek  esselamü aleyküm ve rahmetullah denir.
.

30 yorum

Ezanın okunuşu ve namazın kılınışı konusunda pek bir bilgim yoktu. Artık çok daha fazla bilgi sahibiyim.

Bu konuda hiçbir fikrim yoktu, şimdi akşam namazının özelliğini anladım. Teşekkürler!”

Akşam namazının niçin farklı kılındığını hep merak etmiştim. Artık biliyorum!

Bu bilgilerle çok şey öğrendim, özellikle de akşam ezanının hızlı okunmasının nedeni.

Bilgi dolu bir içerik. Akşam ezanının hızlı okunmasının sebebini anladım. Teşekkürler!

Ezanın hızlı okunmasının sebebi çok ilginçmiş. Öğrendiğim için mutluyum.

Mehmetcan  -  Mart 26, 2022 / 1:04 am

Artık akşam namazını doğru bir şekilde kılacağım. Bilgiler için minnettarım

Neden akşam ezanının hızlı okunduğunu hep merak etmiştim. Şimdi anladım, teşekkürler!

Akşam namazının kılınışını ayrıntılı bilmek çok güzel. Öğrenmem gereken daha çok şey var gibi görünüyor.

Öğretici bir içerik oldu. İçeriğin tamamını okuduktan sonra, akşam ezanının ve namazının önemini daha iyi anladım

Akşam namazını daha iyi anladım. Bilgi için teşekkür ederim!

İsmail Can  -  Ağustos 13, 2022 / 6:18 am

Hep bu konuda bir bilgim olsun istemiştim. Artık daha fazla bilgiye sahibim. Teşekkürler!

Bilgilerinizi paylaştığınız için teşekkür ederim. Akşam namazının kılınışını bilmek önemli.

Akşam ezanının hızlı okunmasının sebebini hiç düşünmemiştim. Çok ilginç!

Akşam namazının nasıl kılınacağını tam olarak bilmiyordum. Şimdi çok daha rahatım

Ezanın hızlı okunmasının ardındaki anlamı anlamak çok etkileyici. Teşekkür ederim.

Çok ilginç, bu detayları ilk kez öğrendim. Paylaşımınız için teşekkür ederim

Çok aydınlatıcı bir içerik oldu. Akşam namazının özelliklerini öğrenmek çok faydalı oldu.

Müthiş bir içerik olmuş. Peygamber Efendimizin (SAV) öğütlerini daha iyi anladım.

Bu konuda yeni bir şeyler öğrenmek çok güzeldi. Akşam ezanının hızlı okunmasının sebebi artık daha anlamlı geliyor.

Çok değerli bilgiler bunlar. Çok şaşırdım ve öğrendim, teşekkür ederim.

Bilgi dolu bir içerik olmuş. Akşam namazının niçin bu şekilde kılındığını daha iyi anladım.

Betigül  -  Mart 17, 2023 / 6:31 am

Öğrenmek istediğim şeyleri buldum. Akşam ezanının hızlı okunmasının sebebini öğrendim, teşekkürler

Bilgilendirici bir içerik. Artık akşam ezanının neden hızlı okunduğunu biliyorum

Artık akşam namazının niçin bu şekilde kılındığını anladım. Faydalı bilgiler

Bu bilgilerin tüm Müslümanların bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Emeğinize sağlık.

Bilgi sahibi olmak her zaman iyidir. Akşam namazının farklılıklarını öğrendiğim için memnunum.

Bu içeriği okuyunca anladım ki, akşam namazının ve ezanın farkı oldukça derin ve anlamlı.

Akşam ezanının hızlı okunmasının sebebini hep merak etmiştim. Şimdi daha iyi anlıyorum

Neden akşam ezanı hızlı okunuyor diye merak etmiştim. İyi ki bu içerikle karşılaştım, çok bilgilendirici oldu!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap