.
.

Vitir Namazında Okunan Kunut Dualarının Arapça Latince Okunuşu! Türkçe Anlamı

.
.

Vitir namazı kılınışı için hazırladığımı makalede kunut dualarından bahsetmiştik. Eğer bilmiyorsanız öğrenmek için 2 tane kunut duasının Arapça, Latince okunuşu, Türkçe meali, anlamını sizler için hazırladık.

Kunut duaları Rüku’dan evvel 3.rekatta okunması gereken dualar olarak geçer. Bilmediğiniz sürece yerine farklı zikirler söylense de vacip olan bir namazda bilinmesi gerekir. Farz olmasa dahi kılmak hayırlı olacaktır. Kunut kelimesinin Türkçe anlamına bakacak olursa: boyun eğmek, Rabbine ibadette bulunmak, dik konumda ayakta bulunmak.

Aslında kunut duası günümüzdeki pandemi döneminde de sık sık okunması gerekenlerdendir. Evinize, ülkenize kıtlık geldiyse veya Rabbim korusun bir savaş durumu varsa bu iki dua okunur. Birincisi , ”Allahümme inna nesteinüke” okuyarak başlanır diğer ise ”Allâhümme iyyake na’büdü” ile giriş yapılır.

Kunut Duaları

Birinci Kunut Duası Arapça Latince Okunuşu

Allâhümme innâ nesteînüke ve nestağfirüke ve nestehdîke. Ve nü’minü bike ve netûbü ileyke. Ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleykel-hayra küllehû neşkürüke ve lâ nekfürük ve nahleu ve netrükü men yefcürük.

Birinci Kunut Duası Türkçe Meali Anlamı

Rabbim! Sadece Senden yardım talep ederiz, hatalarımızın affedilmesini dileriz, razı olduklarını kullarına hidayetini dileriz. Bir tek sana inanır, güven duyarız tevbede bulunuruz. Bu aciz kullarına nasip ettiğin nimetlerin farkına vararak Seni her zaman hayırla methederiz. Şükrümüz bir tek Sanadır, verdiklerini asla kabul etmemezlik yapmayız ve Senin dışında hiçbir varlıktan olduğunu düşünmeyiz. Senin verdiklerini kabul etmeyenleri ve Sana şirk koşanlardan ayrılırız.

İkinci Kunut Duası Arapça Latince Okunuşu

Allâhümme iyyâke na’büdü ve leke nüsallî ve nescüdü ve ileyke nes’â ve nahfidü nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bilküffâri mülhıg.

İkinci Kunut Duası Türkçe Anlamı Meali

.

Rabbim! Biz ki sadece Senin için kullukta bulunuruz. Namazımızı eda etmeyi sadece Senin için yaparız ve Senin için eğiliriz. Sadece Sana hızlıca gelir ve Senin yanına yaklaşmayı başarabilmek için çokça işleriz. Bu aciz kulların üzerindeki rahmetin sürmesini ve artırmanı isteriz. Biz ki Senin azabından çekiniriz, kuşkusuz ki Azabın inanmayanlara ve kâfirlerin her noktasına erişir.

Kunut Dualarının Ne Zaman Okunması Makbuldür?

1. Sabah Vakti Kunut: Muhammed bin Seerin’den rivayet edilmiştir: Enes, Peygamber Efendimiz (s.a.v) sabah namazında kunut okudu mu?” diye soruldu. Enes evet dedi. Daha sonra “Rükûdan önce Kunut okudu mu?” diye soruldu. Enes, “Bir ay rükûdan sonra kunut okudu” dedi.

2. Sabah ve Akşam Namazlarında Kunut-Al-Bara bin Azib şöyle demiştir: “Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) Sabah ve Akşam namazlarında kunut kılacaktır.” Sahih

3. Vitirde üçüncü rekatta kunut – Ubeyy bin Ka’b’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah (s.a.v) vitir namazını üç rekat ile kılardı. 1. bölümde: “Yüce Rabbinin adını tesbih et”, 2.  bölümde: “De ki: Ey kâfirler!”, 3.  bölümde: “De ki: O Allah birdir”. Ve rükûdan önce Kunut okur, bitirince de üç defa Sübhanel-Malikil-Kudüs der ve bu sözleri son defa uzatır.

4. Vitr’de Kunut – Ebu Davud dedi ki: Hadisin bu versiyonu pek bilinmiyor. Hafs’ın bu hadisi Mis’ar’dan başka bir râviden rivayet etmiş olabileceğine şüphe vardır. Ebu Davud dedi ki: Ubeyy (b. Ka’b) Ramazan’ın ikinci yarısında vitir dua okurdu.

5. Rükûdan Önce veya Sonra Kunut – Enes bin Malik’in şöyle dediği rivayet edilmiştir: Sabah namazında Kunut hakkında soru sorulduğunda: “Rükûdan önce ve sonra Kunut okurduk” dedi.

Hz. Aişe Annemizin rivayetine göre: Peygamber Efendimiz (s.a.v), üç rekat vitir namazını eda eder ve 3 rekatın bitiminde de selamını verirdi. Diğer namazdan değişikliği kılınan bütün rekâtlarda Fatiha suresinin okunmasının ardından zammı sure okunur ve 3.rekatta rükua gitmeden evvel tekbir ile birlikte kunut duasına geçilir.

.

Vitir namazı dışındaki hiçbir namazda bu dualar söylenmez. Yalnızca; sıkıntı, fesatlık, musibet gibi durumlarda günün ilk namazı eda edilirken farz kısmında söylenebilir. Malik, Şafii mezheplerine baktığımız zaman, bütün sabah namazlarının farz bölümü eda edilirken rüku bitiminin ardında kıyama durulurken kunut duları okunmaktadır. Malikler bu dualar için müstehap diye inanırken Şafiiler ise sünnet olarak kabul etmektedir.

Vitir Namazı Sırasında Kunut Dualarını Bilmeyenler Ne Okumalıdır?

Kunut duaları çok uzun olmasa da henüz bilmeyenler, ezberleyemeyenler için bu süre içerisinde de boş geçmemek adına Rabbenâ âtinâ, ardından da üç sefer Allahümmeğfir lî ya da üç kez Yâ Rabbî söylenmesi de kâfidir.

Eğer vitir sırasında duaları es geçerseniz veya yanlış okursanız ve rükua gidilmişse, o mümin kişi namazını sürdürür ve bitmesinin ardından sehiv secdesi eda eder. Ama bu mümin, rükûdan doğrulmasının ardından kunut söylerse ve ardından yine rüku gerçekleşmeden secdeye eğilirse, tekrar namaz bitiminde sehiv secdesi eda etmelidir.

Kunut Dualarının Faziletleri ve Sırları Nelerdir?

1. O’nun tarafından yönlendirilme fazileti vardır.

2. Sağlık bir hayat gibi hikmeti vardır.

3. Her zaman O’ndan nimetlerle dolu şeylerin kullarına verilmesi.

4. Kendini tehdit eden tüm tehlikelerden daima Allah’ın korumasında kalmayı sağlar.

.

5. Her zaman O’nun tarafından affedilmeyi ister.

6. Tüm kararların O’nun elinde olduğuna inanmaya devam edin, insanlar olarak sadece deneyebiliriz.

7. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v)’e, ailesine, O’nun yanında olanlara; lütuf, bereket ve selamların sunulması gibi hikmeti vardır.

.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap