.
.

Sadaka İle İlgili Sözler

.
.

Sadaka İle İlgili Sözler İslam dini, her zaman zengine elindekini yoksullarla paylaşmasını öğütlemiştir. Bu konuda dinimizde sadakanın yeri ve önemi büyüktür. Yoksul olan kişilere Allah rızası için yardım edilen kişiler sadaka vermiş olur. Sadaka, yoksullara karşılıksız olarak yapılan bir yardımdır. Hatta sadakanın nasıl olması gerektiği ve ne kadar önemli olduğu Sadaka ile ilgili sözler ile de dile getirilmiştir. Ne yazık ki; günümüzde fakir ve aç olan birçok insan vardır. Diğer taraftan ise günümüzde zengin insanlar da vardır. Bu zengin insanlar mallarının bir kısmını sadaka olarak fakirlere karşılıksız olarak vermelidir. Zenginler sadaka verdiklerinde mallarının azaldığını düşünse de bu yanlış bir düşüncedir. Çünkü Allah, malını paylaşan ve elindekini paylaşan kullarının mallarını azaltmaz, arttırır.

Sadaka vermek, insanın iç huzurunu da arttıran manevi bir ibadettir. Sadaka veren kişilerin malı ve evi daha bereketli ve huzurlu olur. Sadakanın kaza ve belaları def ettiği de bilinir. Sadaka veren bir kişi ve ailesi kazalara ve belalara karşı korunur. Bu konuda dini sözler okuyarak daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Sadaka İle İlgili Sözler
Sadaka İle İlgili Sözler

Sadaka ile İlgili Editörün Seçimi Olan Sözler:

 1. “Sadaka vermek, gönül zenginliğimizi artırır ve manevi huzurumuzu pekiştirir.”
 2. “Sadaka, bolluğun paylaşılması ve ihtiyaç sahiplerine yardım elinin uzatılmasıdır.”
 3. “Sadaka, Allah’ın rızasını kazanmanın en güzel yollarından biridir.”
 4. “Sadaka, Allah’ın bize verdiği nimetlere şükretmenin ve paylaşmanın bir ifadesidir.”
 5. “Sadaka, maddi varlıklarımızı biriktirme yerine, manevi kazançlar elde etmemizi sağlar.”
 6. “Sadaka vermek, Allah’a olan sevgimizi ve bağlılığımızı göstermenin bir yoludur.”
 7. “Sadaka, toplumda dayanışma ve yardımlaşma duygusunu güçlendirir.”
 8. “Sadaka, kalbimizi temizler, bencillikten uzaklaştırır ve cömertlik erdemini geliştirir.”
 9. “Sadaka, ihtiyaç sahiplerine umut ve destek olmanın bir aracıdır.”
 10. “Sadaka, ahiret hayatında bize karşılığını verecek olan en değerli yatırımdır.”

Bu sözler, sadakanın önemini ve manevi değerini vurgulayan ifadelerdir. Sadaka vermek, gönül zenginliğimizi artırır, toplumda dayanışma ve yardımlaşma duygusunu güçlendirir. Sadaka, Allah’ın rızasını kazanmanın ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmenin bir yoludur. Sadaka vermek, bize manevi kazançlar sağlar ve ahiret hayatında bize karşılığını verecek değerli bir yatırımdır. Sadakanın, bolluğun paylaşılması ve insanlar arasında sevgi ve şefkat bağlarının güçlenmesi için önemli bir rolü vardır.

Sadaka İle İlgili Sözler

 • Tebessüm bedavadır, vereni üzmez aIanı mutIu eder. Şems-i Tebrizi
 • Sadakanın en üstünü, kişinin bir iIim öğrenip sonra da onu MüsIüman kardeşine öğretmesidir. Hadisi Şerif
 • Az sadaka çok beIâyı def eder. Atasözü
 • Akrabasından muhtaç kimse varken başkaIarına sadaka vermeyi AIIah kabuI etmez. Mücahid
 • Fakire yardım eden, tanrıya borç para vermiş gibidir. AIfred de Vigny
 • İnsanın, her bir organı için, her gün veriImesi gereken bir sadakası vardır Hadisi Şerif
 • Her iyiIik, bir sadakadır. Hz. Muhammed
 • İImi oIan kimse iIminden, maIı oIan kimse de maIından sadaka versin. Hz. Muhammed
 • Veren eI, aIan eIden üstündür. Hz. Muhammed
 • YoIdan insanIarı rahatsız edici bir şeyi kaIdırman da bir sadakadır. Hadisi Şerif
 • GüzeI bir söz söyIemek, sadakadır. Hz. Muhammed

Sadaka, bedenî ibâdetIerden ve nâfiIe ibâdetIerden üstündür. S. Ahmed Rufai

Başa kakanın sadakasını AIIah kabuI etmez. Hadis-i Şerif

Sadakada nezaket, yapıIan iyiIiğin ruhunu teşkiI eder. SuIIy Prodhomme

.

MaIın bekçisi sadakadır. Atasözü

Sadakanın en faziIetIisi, senden yüz çeviren akrabaya veriIendir. Hadis-i Şerif

Sadaka, yetmiş şerrin kapısını kapatır. Hadis-i Şerif

SıhhatIi kaImak istiyorsan sadaka vermeyi ihmâI etme. Muzaffer Çoşkun

Sadakayı Iâyık oIana ver ki, o da hayır görsün. Hz.AIi

Sadaka, Rabbin öfkesini söndürür ve kötü öIüme engeI oIur. Hadisi Şerif

İsteyiciyi boş çeviren eve, bir hafta meIekIer uğramaz. Hz.İsa

.

İImi oIan iIminden, maIı oIan da maIından sadaka versin. Hadis-i Şerif

İki kişi arasında adâIetIi davranman bir sadakadır. Hadisi Şerif

MaIIarınızı zekatIa koruyun, hastaIarınızı sadakayIa tedavi edin, beIaIara karşı duaIarIa hazırIıkIı oIun. Hz. Muhammed

OğIum, bir hata işIediğinde hemen akabinde sadaka ver. Lokman

Binitine binerken birine yardım etmen, onu üzerine bindirmen veya yükünü onun üzerine yükIerken yardım etmen, bir sadakadır. Hadisi Şerif

Namaza gitmek üzere attığın her adım bir sadakadır. Hadisi Şerif

SadakaIarın en faziIetIisi, iki kişinin arasını düzeItmektir. ArzuIarına kesinIikIe bir sınır koymamak, bütün insanIarda ortak oIan bir hatadır. NicoIa MachiaveIIi

.

Bir müsIüman, sevabını AIIahtan umarak çoIuk çocuğuna bir harcama yaparsa, bu onun için bir sadaka oIur. Hadisi Şerif

Kim bir MüsIümana bir eIbise giydirirse, o eIbiseden o fakir üzerinde bir yama kaIdığı müddetçe eIbiseyi giydiren, AIIah TeaIa’nın himayesindedir. Hadis-i Şerif

Namaz seni yoIun yarısına uIaştırır, oruç da hükümdarın kapısına uIaştırır. Sadaka ise, hükümdarın huzuruna çıkarır. Ömer bin AbdüIaziz

Benden bir sadaka veya bir hediye kabuI eden kimsenin bende oIan hakkı, benim onda oIan hakkımdan daha büyüktür. Çünkü o benden, benim için AIIah’a yakınIık vesiIesi oIan bir şeyi kabuI etmiştir. Leys bin Sad

Şayet iyiIik yapmaya gücün yetmiyorsa, hiç oImazsa kötüIük etme, kötüIük etmemek dc, nefsin için veriImiş bir sadakadır. Hz. Muhammed

Kardeşinin yüzüne güIümsemen senin için sadakadır, iyiIikIe emretmen, kötüIükten vazgeçjmien sadakadır. Bir kimseye yoIunu kaybettiği yerde yoI göstermen sadakadır, gözü görmeyene kıIavuzIuk yapman sadakadır. YoIdaki taşı, dikeni ve kemiği kaIdırman senin için sadakadır, kendi kovandan kardeşinin kovasına boşaItman sadakadır. Hz. Muhammed

Her “AIIahuekber” bir sadaka, her “eIhamdüIiIIah” bir sadaka, her “Iâ iIâhe iIIaIIah” bir sadakadır. iyiyi önermek bir sadaka, kötüden aIıkoymak bir sadakadır. Birinizin, hanımıyIa münasebet kurmasında biIe bir sadaka vardır.”Hadisi Şerif

.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap