.
.

Rüyada ev görmek ne anlama gelir

.

EV

.

Rüyada Ev görmek büyüklüğüne ve ferahlığına göre değişik yorumlanır. Güzel, temiz, ferah ise hayatınızın gönlünce olacağına işarettir. Hayatı boyunca yapacaklarınız dan zevk alacağınızla yorumlanır. Karanlık ve pis bir ev ise sıkıntı anlamına gelmektedir. Dağ evi ise herkesten üstün duruma geleceğinize işarettir. Yeni bir ev görmeniz taşınacağınız anlamına gelmektedir. Eğer eski bir ev ise başarısız olacağınıza ve hastalığınızın artacağına işarettir. Güvenliği, huzuru, düşmanlardan korunmayı, rahatı, dertlerden uzaklaşmayı temsil eder.

Ev rüyalarını dikkatli yorumlamak gerekir. Rüyada ev görmek ahiretle yorumlanır. Rüyada bilmediği bir eve girip orada bir takım ölüş insanlar görmek, ahirete işarettir. Oraya girip oturanın eceli yaklaşmıştır. Öyle bir evden çıkan ise helal rızık için dua eder. Tahtadan ya da kerpiçten yapılmış bir eve giren haram mal edinmeye çalışır. Öyle bir evden çıktığını gören ise harama tövbe eder. Evinin geniş olması rızkının bolluğuna ve bereketine delildir.

Güzel bir ev görmek anne ve babasının uzun ömürlü olacaklarına ve güzel bir eşle evleneceğine işarettir. Ebu Said El – Vaiz 2 e göre; yeni bir evin yapıldığını görmek akrabasının birinin vefat edeceğine, bir evi genişletip tamir ettiğini görmek kedere, bir evi yıktığını görmek musibete işarettir. Abdülgani Nablusi’ye göre; ev, insanın dünyası ile yorumlanır.

Rüyada yeni ve mükemmel bir evi olduğunu gören fakirse zengin olur, zengin ise ferahlar, sıkıntıda ise genişliğe çıkar, zenginse malı artar, bu rüya herkes için hayırlıdır. Bir evi süpürüp temizlediğini görmek sıkıntılarından kurtulacağına, büyük bir menfaate, evin içinde kapısında pislik görmek ev halkında çıkacak huzursuzluğa işarettir. Bir kimse tanımadığı bir evin üzerine çıktığını görürse o evin kıymeti ve nispetince bir hanımla evlenir. Bir kimse kendisini, sadece kireçlenmiş ve diğer evlerden aynı bir evde görürse şerre işaret eden sözde söylese, o ev kimsenin kabri olur. Bir kimse evde kitlenmiş hapis edilmiş görürse hayır ve nimete işarettir.

Rüyada bir evi yüklenip üzerine alıp götürdüğünü görmek nafaka ve idaresi hanımın üzerine olur. Evinin altında olduğunu görenin evinde yangın çıkar. Kendini küçük bir evden çıkıyor görürse üzüntü ve kederden kurtulur.

Bacasız bir evden yahut güneşsiz bir evde olduğunu örmek o yerdeki bir kadınla evlenir. Çamurla sıvanmış bir evi olduğunu gören salih amelli kadın olduğuna işarettir. Eğer oda kireçle sıvanmış ise o kadının kötü sözü münafık biri olmasına işarettir. Bir kimsenin demirden yapılmış ev görmesi, hanımıyla uzun ömürlü olmasına ancak ev karanlık ise kötü ahlaklı bir erkekle yorumlanır. Bir kimse bir şehirde bir bina yapıldığını görse, o kimse o şehirde evlenir ve birde evladı olur. Kendisini yeniden temel atıyor olarak gören bir kimse büyük üzüntü ve kederle karşılaşır.

.

Yeni bir ev görenin düşmanı vefat eder. Kendisinin ev nakşettiğini gören husumet ve şiddet meydana getirir. Bir kimse kendi evini karanlık görse, menfaat ve rahatı olmayan uzak bir yolculuğa çıkacağına, aydınlık ise çıktığı yolculukta hayırla karşılaşır. Kendi evini yıktığını görenin mallarının varisleri ortaya çıkar. Rüyayı gören günahkâr ise tövbe der. Evin darlığı rüyayı görenin cimriliğine, evin yeniliğine, evin mükemmelliğine işarettir. Evin tamiri rüya sahibinin sevincine, uzun ömre, devlet ve servete işarettir. Bilinmeyen bir eve girdiğini gören ve çıktığını göremeyen ise ölür. Bir kimse evden kızgın bir şekilde çıktığını görürse hapsedilir.

Rüyada evine başkasının girdiğini görse evine giren adam sınıfına vakıf olur. Kendisinin yeni bir eve girdiğini görmesi evin sahibini veya oturduğu gören zengin ise daha da zengin olur, fakir ise zengin olur. Üzerine eski bir evin yıkıldığını gören bir kimse akrabalarından mirasa konar. Bazı yorumculara göre bir kimse rüyada bir evin üzerine yıkıldığını görmesi akrabalarından yahut evlatlarından birinin vefatına şahit olur. Kendi evini sattığını gören kimse hanımından boşanır.

Güzel bir evde olduğunu görenin ameli de güzel olur. Evinin sık ve çirkin olduğunu görürse amelinin kötülüğüne işarettir. Bazen de ev, herkesle iyi geçinmeye zamanın değişmesiyle halinin değişmesiyle yorumlanır. Bir kimse yeni bir evi yıktığını görürse o kimse üzüntü ve kedere isabet eder. Bir ev yapsa veya satın aldığını görürse o kimse hayırlı işlere nail olur.

Bir kimse evini odalarının, bacalarının genişlediğini görürse geçim ve nasibini bollaşacağına yorumlanır. Rüyada evin içinde veya iç kapılarından birinde kötü bir şeyin meydana geldiğini gören bir kimsenin hanımı hakkında kötü şeyler meydana gelir. Hasta ise evinde sessiz sedasız ölmesine işarettir. Ev rüyaları daima önemlidir.

Rüyada ev görmek ne anlama gelir
Rüyada ev görmek ne anlama gelir

Rüyada Ev Almak Ne Anlama Gelir?

Rüyada ev almak rüya tabirlerince çok önemli rüyalar olarak değerlendirilmektedir.Rüya sahibinin ne beklentisi hayali ve isteği var ise hepsine kavuşacağı anlamına gelmektedir.Rüyada ev almak kişinin gerçek hayatında da ev mal mülk sahibi olacağı anlamına da taşır.

Rüyasında ev alan kişinin zengin bir hayat süreceği rızkının bol olacağı anlamına gelmektedir. Kişinin rüyasında ev aldığını görmesi mutlu huzurlu ve refah içerisinde evinde güvenle yaşayacağı anlamına gelmektedir.

Rüyada ev aldığını görmek aile ve dostlarla bir araya gelip muhabbet edileceği anlamına gelmektedir.Rüyada ev almak evlilik mutlu ilişki olarak yorumlanmaktadır. Kişinin hayatının gönlüne göre olması ve yaptıklarının karşılığını alacağı anlamına geliyor.

Rüyada çok büyük ev aldığını görmek 

.

Rüyada çok büyük ev aldığını gören kişinin yüksek şeref sahibi saygın bir kişilik gurur duyulan iyilik ve baktığı aile üyelerini temsil etmektedir. Rüyada büyük ev görmek kişinin evinin içinde büyük bolluk rahat ferah bir yaşantı yaşayacağı anlamına gelmektedir.

Rüyada ev satın almaya niyetlendiğini görmek 

Rüya ev satın almaya niyetlenen kimse dünyalık kazanca helal rızka delalet etmektedir. Kişinin zenginliğe ulaşacağı mutlu huzurlu hayat yaşayacağı anlamına gelmektedir. Rüyayı gören kişinin güven içinde mutlu ailesi ile güzel yaşayacağı isteklerine ve hayallerine kavuşacağı anlamına gelmektedir.

Rüyasında güzel, temiz, ferah bir ev aldığını görmek
Rüyasında güzel, temiz, ferah bir ev aldığını görmek

Rüyasında güzel, temiz, ferah bir ev aldığını görmek

Rüyasında güzel, temiz, ferah bir ev aldığını gören kişinin hayatı istediği gibi olacak demektir. Kişi zengin mutlu hayat sürecek demektir.

 Rüyasında ev aldığını görmek

Rüyasında ev aldığını görmek korkularından endişe ve streslerinden kurtulup sıkıntısız günler yaşayacağı anlamına gelmektedir. Rüya sahibinin geleceği için atacağı cesur ve kararlı adımlarla hayatının çok iyi yerlere geleceği olarak yorumlanmaktadır. Bu rüya tabirciler tarafından çok aydınlık olumlu bir rüya olarak yorumlanmaktadır.Kişinin gerçek hayatta mal sahibi olacağı anlamına gelmektedir.

Rüyada geniş ev satın aldığını görmek 

Rüyada geniş ev satın aldığını görmek kişinin  hayatının  her alanında başarılı ve kazançlı olacağı bir çok olumlu değişime uğrayacağı anlamına gelmektedir. 

Rüyada herhangi bir kattan birden fazla ev aldığını görmek 

Rüyada herhangi bir kattan birden fazla ev aldığını gören kişinin hayatında beklentilerinin çok olduğunu hayalleri için çabaladığını ve   rızkının bollaşacağına delalet etmektedir. Rüya sahibi kadın veya erkek fark etmeksizin bekar ise hayırlı bir kısmet ve evliliğe delalet etmektedir.

Rüyada ev hediye almak 

Rüyada ev hediye aldığını gören rüya sahibinin dünya ve ahiret yaşantısında istediği şekilde mutlu ve huzurlu yaşayacağı evinin içinde eşleri ve çocukları ile istediği yaşantıya sahip olacağı anlamına gelmektedir. Rüyada hediye alınan evin büyüklüğüne göre zenginleşeceği ve rızkının artacağına delalet etmektedir.

Rüyada ev hediye almak 
Rüyada ev hediye almak 

Rüyada deniz kenarında ev hediye almak

.

Rüyada deniz kenarında ev hediye aldığını görmek dünya malı çok olan zenginlerin mallarının artacağına dah çok zengin olacaklarına , rüyayı gören kişi fakir ise rızkının artıp zenginleşceğine delalet etmektedir.

 Rüyada oldukça geniş, yeni ve temiz lüks bir ev aldığını  görmek

 Rüyada oldukça geniş, yeni ve temiz lüks bir ev aldığını  gören kişinin halk arasında öenminin değerinin artıp saygın bir kişi olacağına , rızkının bollaşcağına dünya hayatında hayallerine ve isteklerine kavuşup rahat ve huzurlu bir hayat yaşayacağına delalet etmektedir.Rüyayı gören kişi kadın erkek fark etmeksizin bekar ise sevdiğine kavuşacağı anlamına gelmektedir.Rüya tabirlerinin genel olarak olumlu ve güzel tabir ettikleri bir rüyadır. Aynı zamanda kişinin hayatında ev almak düşüncesi var ise isteğine göre hayırlı bir eve sahip olacağı anlamına da gelmektedir.

Rüyada birine ev aldığını görmek 

Rüyada birine ev aldığını gören rüya sahibinin ev aldığı kişiye veya başka yokluk içerisinde sıkıntı yaşayan temel ihtiyaçlarını karşılamaya gücü yetmeyen etrafındaki insanlara maddi destek olacağı bu destekleri sayesinde bir çok hayır işlemeye vesile olacağı anlamına gelmektedir.

Rüyada birine eski ev aldığını görmek

 Rüyada birine eski ev aldığını görmek elinde bulunan son parayı veya son lokmayı paylaşacak kadar iyi niyetli merhametli cömert hayırlı bir kişi ile karşılaşacağına delalet etmektedir.

Rüyada birine saray yavrusu gibi ev aldığını görmek 

Rüyada birine saray yavrusu gibi ev aldığını gören kişi dünya hayatında lüksü seven fazla dikkat çekecek bir iş yapacağı anlamına gelir. Bu sayede insanlara da faydaları dokunacağı anlamına gelmektedir. Rüya sahibinin insanlara sağladığı faydalarla halk arasında namının yükseleceği şöhretinin artacağı saygınlık kazandığı anlamına gelmektedir.

Rüyada bahçeli ev aldığını görmek

Rüyada bahçeli ev aldığını gören rüya sahibinin beklentisinden daha fazla kazanç sağlayacağı işler olacağı anlamına gelmektedir. Kişinin çok fazla para kazanacağı zenginliği yakalayacağı dünya malının artacağı anlamına gelmektedir. Kişinin yeşil bahçeli ev aldığını görmesi huzur dolu bir yuva da hayırlı bir eşle yaşanacak mutlu günler olacağına delalet eder.

Rüyada Ev Görmek

Pek çok insan rüyada ev görmek konusunda bilgi sahibi olmak ister. Rüya yorumcularına göre rüyada ev görmek ferahlı ve huzurlu işlere girileceğine yorulur. Rüya sahibinin istediği her şeyi gönlünden geldiği gibi yapacağına işaret eden bir rüyadır. Aynı zamanda yaşamın içinde olanlardan büyük bir keyif alacağınız konusunda da rüya sahibine yol gösterir. 

Rüyada Karanlık Ev Görmek

.

Rüya sahibi rüyada ev görmek yanında bu evin karanlık olduğunu görür ise büyük bir sıkıntı içerisine girecek demektir. Rüya tabiri yorumcuları ve İslam alimleri karanlık ev görmeyi hayırlı rüyalardan saymaz. Bu yüzden rüya sahibinin yaşantısına dikkat etmesi tavsiye edilir. 

Rüyada Temiz Ev Görmek

Bir insan rüyada ev görmek konusunda hayırlar ile karşılaşacak demektir. Fakat bu evin temiz ve kirli olması da rüyayı etkiler. Rüyada görülen evin temiz olması işlerin yolunda gideceğine işaret eder. Hayatında ne diler ise dileğinin yerine geleceğine yorulur. Böylece huzur içinde geçecek bir yaşantısı ve yuvasının olacağına yorulur.

Rüyada Yeni Bir Eve Taşınmak Görmek

Rüyada ev görmek kadar bu yeni eve taşındığını gören rüya sahibi, hayatında yeni başlangıçlar yapacaktır. İş hayatında ve aile hayatında yenilikler kapısına gelmiştir. Rüyasında gördüğü yeni eve taşınması, gerçek hayatında da taşınacağı anlamına gelir. Yorumcular tarafından gerçek hayat ile bağlantılı olduğu düşünülen bir rüyadır. Rüyayı gören kişinin hayatını değiştiren rüyalar arasında yer alır.

Rüyada Eski Ev Görmek

Rüya sahibi rüya aleminde eski bir ev görür ise ölüm haberi alacaktır. Rüya tabirleri yapan yorumculara göre hastalık ve ölüm ile ilgili olan bir rüyadır. İş hayatında başarısız olmaya da yorulur. İslam alimleri ve rüya tabiri yorumcularının ortak olarak aynı yorumu yaptığı ender rüyalardan bir tanesidir. Hayırlı rüyalar grubundan sayılmaz. 

Rüyada Geniş Evde Olduğunu Görmek

Eğer rüya sahibi rüyasında geniş bir ev ya da geniş bir evin içinde olduğunu görür ise iş hayatında büyük başarılar yakalayıp makamı yükselecektir. Ferah ve huzurlu bir aile hayatının olacağına da yorulur. Rüyayı gören kişi bekar biri ise bolluk içinde geçecek bir hayatın içine giriş yaparak evlenir.

Rüyada Ev Yanması Görmek

Rüya sahibi bir evin yandığını rüyasında görse hayatında bela ve musibetlerin artacağına yorulur. Ayrıca rüyayı gören kişinin ahiret hayatında uzaklaştığını da anlatan bir rüyadır. Uyarıcı rüyalar arasında yer alır. Bu yüzden bir evin yandığının rüyada görülmesi o kişiye ve ailesine hayır getirmez. İş hayatında, eğitim ve aile hayatında aksaklıklar ve terslikler meydana gelir. 

Rüyada Evin İçinde Pislik Görmek

Rüyada ev görmek özelinde rüyada görülen evin pislik içinde olduğunu gören bir kimse, hastalık ve sıkıntılar ile baş etmeye çalışır. Sevdiği kişilerden, dost bildiği kişilerden büyük darbe alacağına yorulur. Bunların yanı sıra yakınlarından ya da aile içinden birinden hastalık haberi alır. Olumsuzluklar ile karşı karşıya kalınan bir rüya olarak kabul edilir.

Rüyada Ev Tamiratı Yapmak Görmek

.

Bir insan rüyasında eski ya da yeni bir evin tamiratını yapıyor ise düşmanları ile arasında uzlaşma olacaktır. Hatta anlaşma sağlanamayan işleri mevcut ise bu konu ya da konularda uzlaşıya varılarak işlerin olumlu yönde ilerleyeceği rüya sahibine haber edilir. 

Rüyada Ev Süpürmek

Rüyasında ev süpüren bir kişi hayatından kötü niyetli insanları çıkaracaktır. Dost bildiği kimselerden büyük darbe yiyecek ve sonrasında hayatında ciddi bir dost temizliği yapacaktır. Kalıcı dostlukların ise bundan sonra başlayacağını gösteren bir rüyadır. 

.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap