.
.

Hz. Ali Sözleri

.
.

Hz. Ali Sözleri İslamiyetin nurunu ve güzelliğini en iyi şekilde yansıtan bazı önemli isimler vardır. Bu kişiler hem güzel yaşamı ile hem de söylediği sözlerle İslam’ı en iyi şekilde temsil etmiştir.

Bu kişilerden birisi de Hazreti Muhammet’in Amcasının oğlu olan ve onun manevi öğretileri ile kendini geliştiren ve yetiştiren Hazreti Ali’dir. Onun söylediği sözler bugün bile kullanılmaktadır.

Yaşamı boyunca cesur bir kimlik sergileyen aynı zaman da bir bilge gibi evrensel düzeyde insanlara düşündüren sözler bırakan Hazreti Ali, yaşamı ile de güzel bir örnektir.

Çünkü peygamber efendimizin yaşamının her noktasında ondan bir iz bulmaktayız. Bunun yanı sıra onun yaşamı aynı zaman da söylediği güzel sözler ile de desteklenmiştir.

Okumanın önemini, yaşamın değerini, insanlar arası ilişkiler, insanın nasıl olması gerektiğini ondan öğrenmekteyiz.

İslam’ın güzelliğini yansıtan Hazreti Ali’nin sözleri öğüt verici düzeydedir. Yapılan bir yanlışa karşılık onun sözleri insana ilaç gibi gelmektedir. Bugün baktığımızda birden çok insan tarafından ya da birçok kitapta alıntı olarak onun sözleri kullanılmaktadır.

Hz. Ali Sözleri
Hz. Ali Sözleri

Editörün Seçimi ile Ders Niteliğinde Hz. Ali Sözleri

 1. “Kendini bilen Rabbini bilir.”
 2. “İlim malın en üstünüdür, onu koruyanın malını korur.”
 3. “Başkalarının ayıplarını örtmeyi öğrenmeden, kusurlarını arama.”
 4. “Gözyaşını tutamıyorsan, gülüşünü gizleme.”
 5. “Bir insanın huyu arkadaşlarını gösterir.”
 6. “Akıl yaşta değil, baştadır.”
 7. “En kötü düşman insanın kendi nefsidir.”
 8. “Açık yüreklilik sadece iyilikle birleştiğinde değerlidir.”
 9. “Yanlış yola girmek değil, yanlışta ısrar etmek ayıptır.”
 10. “Bir işin sonunu düşünmeden, o işe girişme.”
.

Hz. Ali’nin sözleri, bilgelik, adalet, merhamet ve doğruluk gibi temel değerlere vurgu yapar. İslam dünyasında ve genel olarak dünya çapında, Hz. Ali’nin öğretileri ve sözleri hala büyük bir hayranlıkla okunur ve paylaşılır. Onun felsefesi ve ahlaki öğretileri, insanların içsel dünyasına dokunur ve insanları daha iyi bir yaşam sürmeye teşvik eder.

Hz. Ali Sözleri

 • Manşet: Adamlık ahde vefa verdiği sözü tutmaktır.
 • Gözü olana sabah ışımıştır.
 • Haddini bilen kimse hakaret görmez.
 • İlim meclisi cennet bahçesidir.
 • Gerçekle savaşan elbette alt olur gider.
 • Söyleyene bakma söylenene bak.
 • Kemal doğru konuşmak ve doğru olmaktır.
 • Ölümü unutmak kalbi paslandırır.
 • İyi niyetlilik gönle ferahlık bedene esenliktir.
 • Söz ilaçtır azı yaşatır çoğu öldürür.

Allah seni hür yarattı tamah seni kul etmesin.

Fikir çatışmalarından hakikat çıkar.

Kötülükten çekinmek iyi bir iş yapmaktan yeğdir.

Dilini yermekten de övmekten de koru.

İyilikle emretmek insanların en faziletli amelleridir.

İkiyüzlünün dilinde tat kalbinde fesat gizlidir.

.

Senin hakkında iyi zanda bulunanın zannını gerçekleştir.

İhtiras gafillerin kalbinde şeytanların sultanıdır.

Sırlarını ona buna açıyorsan başına gelecek zilletlere razı ol.

Hırs ve tamah yorgunluk ve meşakkatin anahtarıdır.

Yaptığı günah bir işle öğünmek o günahı yapmaktan daha kötüdür.

Kendisine edep yüklenen kimsenin kötülükleri azalır.

Sabır iki kısımdır: sevmediğin şeye sabretmek ve sevdiğin şeye sabretmek.

.

Takva dini ıslah nefsi muhafaza eder ve mürüvveti süsler.

Yapman gereken hayırlı yararlı işleri yarına bırakma. Bakarsın yarın olur da sen olmazsın.

Kendisini beğenen ve kendisinden razı olan kimse birçok üzüntü ve acı çeker.

Cimri dünyada kendi nefsine cömert davranmaz bütün malını mirasçılara vermeye razı olur.

Susmak sana ağırbaşlı bir elbise giydirir ve sonunda özür dileme zorundan korur.

Sana niçin yaptığını sorduklarında utanacağın ve yalanlamaya kalkacağın işleri yapmaktan çekin.

Hızlı yükselenlere imreniliyor. Oysa en hızlı yükselenler toz duman saman ve tüydür.

.

Sabır insanın başına gelene katlanması demektir. Onu kızdırana karşı da kendisine hakim olmaktır.

Fasık ve günahkâr kimselerle arkadaş olmaktan kaçın çünkü kötülük kötülüğe kavuşur.

Sabır iki türlüdür istemediğin hoşlanmadığın şeye sabretmek ve sevdiğin istediğin şeye sabretmek.

Sıkıntıya düşmeden önce emniyet tedbirini alan kimse ayağını sağlam yere basmış olur.

Hiç kimsenin hatasını yüzüne vurmayınız. O hatayı işleyene hatasını başka birini misal göstererek anlatınız.

Kendini cömertliğe alıştır ve her ahlakın en iyisini seç çünkü iyilik alışkanlık haline gelir.

Öfke delilikten bir bölümdür. Çünkü sahibi nadim olur nadim olmuyorsa deliliği adamakıllı pekişmiş demektir.

.

İlim insanı Allah’ın emrettiği şeylere götürür züht ise o şeylere erişilmesini kolaylaştırır.

Söz sizin ağzınızda olduğu sürece söz sizin esiriniz söz ağzınızdan çıktıktan sonra siz sözünüzün esiri olursunuz.

Haset edenin sevgisi sözlerinde görülür. Kinini işlerinde gizler. Adı dost fiili düşmancadır.

Halka karşı daima içinizde sevgi ve nezaket besleyin. Onlara bir canavar gibi davranmayın ve onları azarlamayın.

Haksız kazanç ve ahlaksızlıklara düşmemeleri için memurlarınıza yeterince maaş ödeyiniz.

Öfke kötü bir arkadaştır. Kusur ve çirkinlikleri açığa çıkarır insanı kötülüğe yakınlaştırıp iyilikten uzaklaştırır.

Sabır iki kısımdır belaya sabır iyi ve güzeldir. Bundan daha güzeli haramlara karşı sabırdır.

.

Yalancılardan daima uzak bulununuz. Çünkü onlarla içli dışlı olur ve onlarla dolaşıp kalkarsanız siz de yalancı olursunuz.

Mal harcandığı kadar sahibine ikramda bulunur. Kişinin yaptığı cimrilik kadar ona ihanet eder.

Yanlışını gününde görüp nefsine sitem edersen yanlışın faydaya dönüşür. Dünde kalan yaşam geçmişle yok olur gider.

Şecaat ve cesaret namına hiçbir şey beklenemez. Kötü alışkanlıkları terk etmek en büyük ibadetlerdendir.

Amel eden cahil kişi yoldan başka yerde yürüyen gibidir. Bu yürüyüşü ona ihtiyacından uzaklaşmaktan başka bir şey kazandırmaz.

Yeni ilmi şeyleri öğrenmekle kalbinizin yorgunluğunu ve rahatsızlığını giderin çünkü kalpleriniz de vücudunuz gibi yorulur.

Kendi çocuğunu edeplendirdiğin şeyle yetimi de edeplendir ve çocuğunun eğitimi için yararlandığın yerden yetim için de yararlan.

.

Söz dilinin sustuğu ve amel dilinin söylediği nasihat hiçbir kulak tarafından kovulmaz ve onun faydası ile hiçbir fayda bir olmaz.

Yüzünüze karşı yapılan şişirme övgüleri dinlemekten kendinizi koruyunuz. Çünkü onlar kalpleri kirletip ortalığa pis bir koku yayarlar.

İlim hiçbir servet ile satın alınmaz. Onun içindir ki bir cahil ne derecede zengin olursa olsun en fakir bir âlim ile mukayese olunmaz.

Mürüvvet insanın kendisini lekeleyecek şeylerden kaçınması ve güzellik kazandıracak şeylere yaklaşmasıdır. Fazilet gücü yettiğinde affetmektir.

Akıllı şehvetten uzaklaşan ahireti dünya ile değişmeyendir. Akıllı yalnız ihtiyacı kadar ve delille konuşur sadece ahiretinin ıslahı için çalışır.

Yoksula yardımı dilenmeden yap. Sen onu el açmak zorunda bırakırsan verdiğin sadaka ile onun sadakadan daha değerli olan haysiyetini satmaktan kurtarırsın.

Memurlarınızın hareketlerini kontrol ediniz ve bunun için güvendiğiniz samimi kişileri kullanınız. Mektuplar ve müracaatlara bizzat kendiniz cevap veriniz.

.

Yumuşak ahlak soyluluk ve büyüklüktendir. Yumuşak huyluluğun bitmez tükenmez kaynağı ol. Kimseye asla eziyet etme yaptığın şeyin sonuçlarını görür ve duyarsın.

Yalancıların başlıca sıfatları şunlardır önce sana diller döker birçok şeyler vaat eder sonra senden vazgeçer daha sonra da arkandan senin aleyhine birçok şey söyler.

.

20 yorum

Hz. Ali’nin felsefesi her zaman beni etkiler. Güzel bir derleme.

Çok anlamlı, beni derin düşündürdü. Emeğinize sağlık.

Ahmet Can  -  Nisan 4, 2022 / 11:13 am

Her bir söz beni derin düşündürdü. İyi iş çıkardınız.

Okurken hissettiğim duygular çok yoğun. Elinize sağlık.

Tebrikler! Bu güzel derlemeyi okumak benim için bir zevkti.

Hangi sözü daha çok sevdiğime karar veremiyorum. Hepsi muhteşem!

Bu sözler benim için ilham kaynağı oldu. Teşekkür ederim.

Hangisini daha çok sevdiğime karar veremedim. Harika iş!

Hangisini daha çok beğendiğimi bilemedim, her biri kendi içinde değerli.

Duygularımı anlatamam, bu sözler beni çok etkiledi.

Elinize sağlık, okurken çok etkilendim.

Bu sözlerle dolu bir sayfayı bulduğum için çok mutluyum.

Bu sözlerle dolu sayfa bana çok şey kattı, sağ olun.

Teşekkürler, bu içerik benim için çok değerli.

Ah, ne güzel ifadeler bunlar. Duygulandım, teşekkürler.

Bu sözler kalbime dokundu, teşekkür ederim.

Her bir söz ayrı birer başyapıt. Sağ olun!

Etkileyici ve düşündürücü. İyi ki buldum bu sayfayı.

Okudukça düşünmeye başladım, teşekkürler.

Sizin sayfanızı okumak benim için bir zevk, teşekkürler!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.


Giriş Yap